Activitatea științifică în cadrul USM se desfășoară pe următoarele priorități de cercetare:

  • Prioritatea I. Sănătate
  • Prioritatea II. Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor
  • Prioritatea III. Mediu şi schimbări climatice
  • Prioritatea IV. Provocări societale
  • Prioritatea V. Competitivitate economică și tehnologii inovative

Lista priorităților şi direcţiilor strategice la USM în domeniul cercetării și inovării

 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved