Departamentul Cercetare și Inovare

Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul Cercetare și Inovare este o subdiviziune a Universității de Stat din Moldova ce se află în subordinea prorectorului pentru activitate științifică şi funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, și are ca misiune asigurarea suportului necesar în vederea unei bune desfășurări a activității de cercetare organizată în cadrul Facultăților și Institutelor de cercetare ale USM.

Date de contact:
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Blocul IV, str. Alexe Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
  • e-mail: cercetare@usm.md
  • web: Cercetare

Contactează-ne!

    Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved