Aviz!!

Recepționarea materialelor privind editarea culegerii

„Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”,

seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2021

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor USM şi evidenţierii reuşitei lor în instruire şi cercetare, Secția Protecția și Valorificarea Elaborărilor Științifice va organiza editarea rezumatelor celor mai bune teze de licenţă şi de master ale studenţilor şi masteranzilor care au manifestat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite, au media generală nu mai mică de 8 pentru facultăţile cu profil real şi de 8,5 pentru facultăţile cu profil sociouman, şi intenţionează a se înscrie la studii superioare de masterat/doctorat. Lucrările acestor studenţi şi masteranzi sunt recomandate spre publicare de către Comisiile de licenţă şi de masterat, în comun cu şefii de departamente.

Articolele, care vor include 3 pagini A4 și vor conține și un rezumat de cel mult 70 cuvinte în una din limbile franceză sau engleză, vor fi expediate în versiune electronică la adresa de e-mail: conferinteici@gmail.comArticolele trebuie sa fie însoţite de:

  • Copia scanată a avizului semnată a conducătorului ştiinţific.
  • Varianta electronică a tezei de licență sau master ce a fost prezentată la susţinere, în format PDF (Organizatorii îşi asumă responsabilitatea de a recepţiona tezele autorilor în format pdf pentru a fi transmise centralizat structurii instituţionale responsabile de crearea repozitoriului universitar).

Materialele urmează a fi expediate în versiune electronică în conformitate cu cerinţele indicate până la 5 iulie 2021 la adresa de e-mail: conferinteici@gmail.com (tel. 067560415).

Lucrările ce nu vor corespunde cerinţelor indicate sau vor fi prezentate după data stabilită nu vor fi acceptate.

 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved