UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL CERCETARE ȘI INOVARE ȘI FACULTĂȚILE USM
organizează, în perioada 15 februarie – 15 martie 2023,

SESIUNEA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A XXVII-A

Studenţii ciclului I și II (masteranzi) din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, precum și din alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare sunt invitați să participe cu comunicări în cadrul următoarelor 29 de ateliere de lucru ale Sesiunii:

Facultatea de Biologie și Pedologie:

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică:

Facultatea de Fizică și Inginerie:

Facultatea de Matematică și Informatică:

  • Matematică și Informatică.

Facultatea de Istorie și Filosofie:

Facultatea de Litere:

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării:

Facultatea de Drept:

Facultatea de Științe Economice:

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative:

Comitetul științific şi Comitetul de organizare vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Sesiunii.

Participarea la manifestare se va efectua prin comunicări orale cu prezența fizică sau online (pentru participanții din afara țării), precum și prin prezentarea posterelor.

Limbile de comunicare ale manifestării sunt: română, engleză, franceză, rusă.

Doritorii de a participa la eveniment vor contacta direct membrii Comitetului de Organizare, responsabili de organizarea atelierului în corespundere cu domeniul științific de interes.

Premianții Sesiunii vor prezenta articolele până la 20 martie 2023conform cerinţelor, membrului Comitetului de organizare al atelierului la care au participat (moderatorul atelierului).

Comitetul Organizatoric al Sesiunii naţionale cu participare internațională de comunicări ştiinţifice studenţeşti vă urează mult succes!

Datele de contact ale membrilor Comitetului de Organizare al Sesiunii naționale cu participare internațională de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXVII-a

Graficul desfășurării Sesiunii

Cerințe privind întocmirea rezumatului

Programul Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești, Ediția a XXVII-a

Raport de desfășurare a evenimentului

Rezumatele comunicărilor Volumul I

Rezumatele comunicărilor Volumul II

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved