Secția Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice

Universitatea de Stat din Moldova

Anunțuri și Comunicate

„Am făcut acest album, pentru că sunt legat sufletește de meleagurile românești”

Institutul de Istorie al USM, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei (MNIM), ...

Secţia Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice este o subdiviziune a Universității de Stat din Moldova ce se află în subordinea prorectorului pentru activitatea științifică și relații internaționale şi funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, și are ca misiune asigurarea suportului necesar în vederea unei bune desfășurări a activității de cercetare organizată în cadrul Facultăților USM.

Date de contact:
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Blocul IV, biroul 115, str. Alexe Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
  • e-mail: raisa.cretu@usm.md, cercetare@usm.md
  • web: Cercetare

Contactează-ne!

    Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved