Departamentul Cercetare și Inovare

Universitatea de Stat din Moldova

Anunțuri și Comunicate

Cercetătorii Institutului de Ecologie și Geografie al USM au discutat probleme de actualitate în domeniu cu oficiali de la Ministerul Mediului

Conducerea Institutului de Ecologie și Geografie al USM, împreună cu șefii de laborator și reprezentanți ...

Conferința științifică internațională Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, ediția a XVII-a, cu genericul Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM în parteneriat cu Facultatea de Litere a ...

Lansarea proiectului ERASMUS-JMO-2023-CHAIR nr. 101126798, „EU’s role in the emerging international system” (EUREIS)

La 11 septembrie 2023, în cadrul Departamentului Relații internaționale, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și ...

Secţia Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice este o subdiviziune a Universității de Stat din Moldova ce se află în subordinea prorectorului pentru activitatea științifică și relații internaționale şi funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, și are ca misiune asigurarea suportului necesar în vederea unei bune desfășurări a activității de cercetare organizată în cadrul Facultăților USM.

Date de contact:
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Blocul IV, biroul 115, str. Alexe Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
  • e-mail: raisa.cretu@usm.md, cercetare@usm.md
  • web: Cercetare

Contactează-ne!

    Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved