Departamentul Cercetare și Inovare

Universitatea de Stat din Moldova

Anunțuri și Comunicate

Proiecte și realizări: Soiuri interspecifice de viță de vie cu adaptabilitate sporită la schimbările climatice

Dr. hab. Vasile Botnari, cercetător științific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a ...

Prelegerea publică „Scrisoarea celor 66 și rolul oamenilor de știință în dezvoltarea democrației moldovene”

Luni, 18 septembrie 2023, ora 11:30, la Universitatea de Stat din Moldova (Sala Senatului, Blocul ...

Peste 400 de cercetători din 11 țări s-au reunit la USM, la cea de-a VI-a ediție a Conferinței științifice „Științele naturii în dialogul generațiilor”

Rector USM, dr. Igor ȘAROV: „Știința este lumea celor împătimiți și eu cred în capacitatea ...

Secţia Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice este o subdiviziune a Universității de Stat din Moldova ce se află în subordinea prorectorului pentru activitatea științifică și relații internaționale şi funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, și are ca misiune asigurarea suportului necesar în vederea unei bune desfășurări a activității de cercetare organizată în cadrul Facultăților USM.

Date de contact:
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Blocul IV, biroul 115, str. Alexe Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
  • e-mail: raisa.cretu@usm.md, cercetare@usm.md
  • web: Cercetare

Contactează-ne!

    Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved