Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
Aurelia HANGANU, dr. hab., conf. univ.
tel: (+373 22) 24 22 53
e-mail: aurelia.hanganu@usm.md

Secția Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice
Șef Secție – Raisa CREȚU
tel: (+373 22) 24 54 72, (+373) 675 604 19
e-mail: raisa.cretu@usm.md
oficiul 115, bloc IV

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Secției Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved