Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
Aurelia HANGANU, dr. hab., conf. univ.
tel: (+373 22) 24 22 53
e-mail: aurelia.hanganu@usm.md

Departamentul Cercetare și Inovare
Șef Departament – Veronica PRISĂCARU
tel: (+373 22) 24 54 72, (+373) 675 604 19
e-mail: veronica.prisacaru@usm.md
oficiul 127, bloc IV

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Departamentului Cercetare și inovare din cadrul Universității de Stat din Moldova

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved