Secţia Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice este o subdiviziune a Universității de Stat din Moldova ce se află în subordinea prorectorului pentru activitatea științifică și relații internaționale şi funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, și are ca misiune asigurarea suportului necesar în vederea unei bune desfășurări a activității de cercetare organizată în cadrul Facultăților USM.
Date de contact: 
Universitatea de Stat din Moldova
Blocul IV, biroul 115
str. Alexe Mateevici, nr. 60
MD-2009, Chișinău
Republica Moldova
e-mail: raisa.cretu@usm.mdcercetare@usm.md
web: Cercetare

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved