FINALIZAREA CU SUCCES A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”, 10-11 NOIEMBRIE 2020

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova,  Facultățile Universităţii de Stat din Moldova, Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova au organizat în data de 10-11 noiembrie 2020, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare in­­ternaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”.

Acest eveniment este organizat an de an și este dedicat Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care este marcată de întreaga lume în data de 10 noiembrie.

Manifestarea științifică a cuprins 20 de ateliere de lucru, în cadrul cărora au participat circa 420 de participanți din 5  țări, reprezentanți ai 33 de instituții, și anume: Universitatea de Stat din Moldova; Centrul științific de toxicologie preventivă, protecția alimentară și chimică în numele academicianului L.I. Medvedea al Ministerului Sănătăţii din Ucraina; Institutul de Microbiologie și Biotehnologie; Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor; Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă’’; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,N. Testemițanu’’; Universitatea din Köln, Germania; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport; Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie; Institutul de Chimie; Universitatea Paris-Saclay, Franţa; Institutul de Fizică Aplicată; Academia de Poliție ,,Ștefan cel Mare; Centrul pentru dezvoltarea tehnologiilor fără pilot UAV-Moldova; Academia de Administrare Publică; Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice; Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova; Saves Grup SRL (DanAero); Institutul de Filologie Română ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu’’; Universitatea ,,Al.I. Cuza’’ din Iași, România; Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Național de Epileptologie; Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceavă; Institutul de Formare Continuă; Liceul Tehnologic Vernești; Institutul de Istorie; Academia ,,Ștefan cel Mare’’ a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani); Curtea de Apel Chișinău; Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălți; Academia de Studii Economice a Moldovei. Acest eveniment reprezintă un bun prilej pentru cercetători de a împărtăși rezultatele propriilor cercetări dar și de a stabili noi relații de colaborare, desfășurându-se atât cu prezența fizică a participanților, cât și în format online/hibrid.

Ședința plenară din cadrul atelierului Biologie și Pedologie a fost dedicată în memoriam ,,Viața și activitatea profesorului universitar Mihai Coșcodan’’, fiind evidențiate preocupările științifice, activitatea didactică și managerială a profesorului și savantului Mihai Coșcodan.

În cadrul acestei ediţii atestăm o bună practică de a organiza în cadrul conferinței ateliere de diseminare a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectelor științifice din cadrul Programului de Stat (2020-2023), cum ar fi: Atelierul științifico-practic ,,Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu’’ organizat cu suportul Proiectului Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu, cifrul proiectului 20.80009.7007.05 şi Atelierul Drept Public organizat cu suportul  Proiectului Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului, cifrul proiectului 20.80009.1606.15.

Membrii Comitetului de Organizare din cadrul ICI aduc sincere mulțumiri Moderatorilor (Membri ai Comitetului de Organizare) pentru implicarea asiduă în buna desfășurare a Conferinței, Membrilor Comitetului Științific pentru diseminarea evenimentului și valoarea științifică conferită, cât și tuturor participanților pentru implicarea și participarea activă.

 Echipa ICI USM  

Programul de lucru al Conferinței

Programul detaliat al Conferinței

Comitetul de Organizare

Culegerea de rezumate Seria Științe ale naturii și exacte

Culegerea de rezumate Seria Științe juridice și economice, Volumul I

Culegerea de rezumate Seria Științe juridice și economice, Volumul II

Culegerea de rezumate Seria Științe Sociale

Culegerea de rezumate Seria Științe umanistice. Științe sociale. Științe juridice și economice

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved