Rolul Infrastructurii de cercetare USM constă în asigurarea unui management eficient pentru elaborarea, implementarea și dezvoltarea politicilor și strategiilor de cercetare și inovare la USM, precum și asigurarea de asistență, consiliere și sprijin logistic a membrilor comunității științifice universitare în vederea obținerii și derulării proiectelor de cercetare-inovare și a studiilor superioare de doctorat.

Misiunea Infrastructurii de cercetare:

  • Promovarea politicii de stat în sfera ştiinţelor fundamentale şi aplicative în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi asigurarea consolidării interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie; antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, susţinerea tinerilor cercetători ştiinţifici; desfăşurarea colaborării internaţionale în cercetare;
  • Participă la elaborarea și promovarea politicii de stat în sfera științelor naturale, exacte, sociale și umanistice cu caracter fundamental și aplicativ, în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare a sferei științei și inovării în vederea dezvoltării și valorificării potențialului științific universitar, creșterii gradului de integrare în structurile de cercetare naționale și internaționale;
  • Asigurarea științifică, prin producerea de noi cunoștințe și tehnologii, a dezvoltării domeniilor și profilurilor USM;
  • Antrenarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în cercetare, susținerea tinerilor cercetători științifici;
  • Promovarea politicilor de formare a cadrelor științifico-didactice tinere și de motivare a acestora pentru cariera științifică și educațională;
  • Asigurarea aplicării și respectării Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii de doctorat în cadrul USM, asigurarea administrativ-organizatorică a studiilor la ciclul III (doctorat);
  • Desfășurarea colaborării internaționale în cercetare;
  • Asigurarea consolidării interconexiunii educație-cercetare-inovare, desfășurarea activităților de promovare a inovării și intraprenoriatului.
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved