UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INOVARE
FACULTĂŢILE USM
organizează
în perioada 22-23 aprilie 2021
SESIUNEA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
EDIŢIA A XXV-A, ETAPA A II-A,
DEDICATĂ ANIVERSĂRII A 75-A A USM
 

Invităm câştigătorii etapei I-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, masteranzi USM, cât și de la alte instituţii de învăţământ din Republica Moldova şi de peste hotare să participe cu comunicări în cadrul atelierelor Sesiunii:

 • Biologie şi Pedologie,
 • Chimie şi Tehnologie Chimică,
 • Fizică şi Inginerie,
 • Matematică şi Informatică,
 • Litere,
 • Istorie, Arheologie şi Filosofie,
 • Drept,
 • Ştiinţe Economice,
 • Relații Internaționale, Ştiinţe Politice și Administrative,
 • Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Asistenţă Socială şi Sociologie,
 • Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicării.

Comitetul științific şi Comitetul de organizare vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Sesiunii.

Premianții etapei I-a vor prezenta articolele pentru publicare până la data de 1 martie 2021, iar masteranzii care vor participa în etapa a II-a a Sesiunii – până pe 3 martie 2021, conform cerinţelor. Articolele vor fi expediate grupului de lucru la adresa de e-mail: cercetareusm@gmail.com  (Secţia Protecţia şi Valorificarea Elaborărilor Ştiinţifice, tel. 067315513, 067560415).

Fiecare participant la eveniment poate fi autor la o singură lucrare.

Comunicările științifice pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă.

Comitetul de organizare al manifestării științifice vă urează baftă şi mult succes!

Datele de contact ale moderatorilor Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXV-a

Programul Sesiunii Naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești

Cerințe privind întocmirea rezumatului

Program

Rezumatele comunicărilor Volumul I

Rezumatele comunicărilor Volumul II

Galerie foto

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved