În perioada 9-10 noiembrie 2023, Universitatea de Stat din Moldova organizează Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internațională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

La conferință sunt invitați să participe cercetători, cadre didactice și științifico-didactice, doctoranzi din cadrul USM, precum şi din cadrul altor instituții din țară și de peste hotare.

Deschiderea oficială a conferinței va avea loc la  9 noiembrie 2023.

La inaugurarea lucrărilor conferinței, cu un mesaj de salut, va participa rectorul USM, dr. Igor ȘAROV.

În ziua de 10 noiembrie 2023, lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul Secțiunilor și Atelierelor, conform domeniilor de cercetare în baza unui program prestabilit, coordonate de Comitetul științific și Comitetul organizatoric al Conferinței.

Fiecare participant poate fi autor sau coautor la cel mult 2 lucrări care pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă, și se va încadra în unul din următoarele secțiuni/ateliere:

 1. Biologie şi Ecologie;
 2. Geoștiințe și Silvicultură;
 3. Chimie şi Tehnologie Chimică;
 4. Matematică şi Informatică;
 5. Fizică şi Inginerie;
 6. Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu, Ediția a IV-a;
 7. Istorie și Arheologie;
 8. Filosofie și Antropologie;
 9. Litere;
 10. Drept penal;
 11. Drept public;
 12. Drept internațional;
 13. Drept privat;
 14. Drept procedural;
 15. Ştiinţe Economice;
 16. Comunicare și Teoria Informării;
 17. Jurnalism și procese mediatice;
 18. Relații Internaționale
 19. Științe Politice și Administrative;
 20. Psihologie;
 21. Științe ale Educației;
 22. Sociologie și Asistență Socială;
 23. Educație fizică – între tradițional și modern.

Lucrările perfectate conform cerintelor vor fi recepționate în versiune electronică împreună cu copia dovezii de plată a taxei de participare și, după caz, a taxei pentru achiziționarea culegerii de lucrări la adresa de e-mail cercetareusm@gmail.com. În mesajul expediat, autorul va indica atelierul la care intenționează să participe.

Taxa de participare la Conferință este de 200 de lei (factura poate fi descărcată aici, și va include Programul conferinței și versiunea electronică a Culegerii de articole). La solicitare, participanții pot achiziționa culegerea de articole pe format hârtie, contra cost în sumă de 200 lei (factura poate fi descărcată aici). Participanții vor descărca individual, din timp, facturile, și le pot achita la contabilitatea USM (Chişinău, Strada Alexei Mateevici 60, blocul central, etajul 1, aripa dreaptă) la orice sucursală Victoriabank sau online (formularele pentru achitare a se pot descărca aici).

Articolele care sunt prezentate ca livrabile din partea proiectelor de cercetare, este necesar de a include la sfârșitul lucrării denumirea proiectului și cifrul acestuia.

Perioada de recepționare a articolelor: 21 august – 29 septembrie 2023 .

Cele mai bune lucrări selectate vor fi publicate în Revista „Studia Universitatis Moldaviae”.

Eugenia TOFAN,

Șef Secție,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM

Published Friday June 30th, 2023
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved