„Republica Moldova și Ucraina: State candidat ale Uniunii Europene” – cu acest generic s-a desfășurat, la 18 mai 2023, cea de-a XVII-a ediție a Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională, dedicată celebrării Zilei Europei în Republica Moldova.

Conferința și-a ținut lucrările în regim online, evenimentul fiind organizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, în parteneriat cu Institutul de Istorie al USM, Departamentul Relații Internaționale al USM, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, un fidel parteneriat care durează mai mulți ani, între timp, luând și forma unei frumoase tradiții.

Forul științific a demarat cu mesajele de salut ale organizatorilor, evenimentul fiind moderat de m.c. Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, căruia îi aparține ingenioasa idee de a marca Ziua Europei în atare format.

Directorul Victor Juc a salutat prezența colegilor și partenerilor credibili ai ICJPS, cu care, așa cum s-a menționat, au o bună colaborare deja mai mulți ani, la acest eveniment important, când este marcată Ziua Europei. Prof. Juc a subliniat că în contextul nou instituțional, în calitate de co-organizator este și Departamentul Relații Internaționale din cadrul USM, exprimând certitudinea că această capacitate nouă instituțională este o bună oportunitate de fortificare a institutelor de cercetare, dar și a Universității de Stat din Moldova. Directorul ICJPS a remarcat implicarea activă a colegilor de la Institutul de Istorie, cu care organizează de mai mulți ani acest for, dar și participarea, deja al doilea an, la conferințe și a colaboratorilor de la filialele Bibliotecii „B.P.Hasdeu” din Chișinău, care, de asemenea sunt implicate în activitățile privind acțiunile de solidaritate și de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

În context, politologul a făcut referire la un eveniment important pentru cetățenii Republicii Moldova care se va desfășura la 21 mai 2023 și va avea drept generic „Adunarea Națională Moldova Europeană”. Prof. Juc a afirmat că va participa, împreună cu familia sa, la acest important eveniment, pentru că acum ca niciodată este nevoie de o solidaritate în parcursul european al Republicii Moldova, despre integrarea europeană și integrarea euro-atlantică publicând mai multe lucrări științifice încă în 2007. Vorbind despre componente interesului național al RM, prof. Juc a spus că oamenii de știință, cadrele științifice, cadrele științifico-didactice din RM dispun de posibilități de a beneficia de diferite programe europene. „Eu personal, cu ai mei colegi, beneficiem de două oferte de program pe Filiera Jean Monnet și cred că vom continua și vom contribui, inclusiv la educarea tinerei generații în spiritul modernizării, dezvoltării, democratizării și europenizării. Iată de ce, de fiecare dată, intervențiile colegilor noștri din România, care deja de 16 ani este stat membru UE, sunt foarte importante pentru a vedea ce realizări are România, ce greșeli a făcut România și cum ar putea fi evitate de Republica Moldova, în contextul în care România, în ultimii ani, face foarte mult pentru RM, la capitolul consultanță privind implementarea politicilor europene”, a declarat directorul Juc.

La deschiderea lucrărilor conferinței a participat rectorul Universității de Stat din Moldova, dr. conf. Igor Șarov. În numele comunității academice universitare, rectorul Șarov a salutat participanții la for, felicitând colegii de la institutele de cercetare, colegii din România, pentru acest frumos parteneriat. „Cuvântul „împreună” e cheia succeselor noastre și a viitorului, iar experiența României la capitolul l-a care s-a referit prof. Victor Juc este foarte importantă pentru Republica Moldova”, a remarcat rectorul USM.

Apreciind tematica selectată pentru ediția curentă a conferinței, rectorul USM a străduit în discursul său inaugural asupra a trei subiecte. În acest sens, a făcut referire la o suită de evenimente care a avut loc la USM, menționând inaugurarea Orășelului European la USM, unde colegii de la institute, facultăți, departamente și-au prezentat rezultatele remarcabile și de ultimă oră a cercetărilor lor. Rectorul USM a menționat prezența la eveniment a  mai multor ambasadori acreditați la Chișinău care au manifestat deschidere și interes pentru activitatea USM, da care ar mai însemna și un semn de susținere și încurajare a tinerilor în parcursul european al țării noastre. În discursul său, dr. Șarov a vorbit despre existența a două lumi – una care aduce război, agresiune, regim autoritar, deportări, foame și o lume care aduce libertatea, democrația, aduce susținerea, inclusiv a multiplelor proiecte științifice. „Sunt eforturi comune, conjugate și o susținere enormă pe care o avem din partea partenerilor de dezvoltare într-o perioadă foarte complicată. Sunt sigur că împreună vom reuși.

Reiterând importanța zilei de 21 mai pentru Republica Moldova, dar și pentru cetățenii ei, Igor Șarov a spus că va merge la Adunarea Națională cu familia, prietenii, colegii de la USM pentru a spune un DA ferm Moldovei Europene, pentru a spune un DA acestui eveniment important, dar și altor evenimente, inclusiv celui din 1 iunie, unde și-au anunțat participarea lideri din 42 de state. „Sunt sigur că în această zi Republica Moldova va fi în topul știrilor în întreaga Europă. În această zi, Uniunea Europeană oferă o doză de încredere pentru Republica Moldova în parcursul ei european”, a declarat rectorul USM, specificând totodată că ziua de 1 iunie trebuie să arate și desprinderea de un vechi imperiu sovietic cu toate atrocitățile lui.

Al treilea eveniment, la care s-a referit dr. Șarov, a fost cel din toamna acestui an, în octombrie, atunci când va începe procesul de negociere la preaderarea la UE. „Și aici experiența României, pentru noi, în primul rând, este una vitală. Experiența pe care a avut-o România în procesul de aderare la UE, documentele, capacitatea sunt foarte importante pentru noi. Această susținere a autorităților române, nu în ultimul rând, a savanților din România pe diferite paliere este una, de asemenea, foarte importantă pentru noi”, a mai spus rectorul Șarov, precizând că relațiile USM cu România sunt la fel de importante, or, România este partenerul strategic al USM.

În contextul bunei colaborări cu Institutul de Istorie al USM, cu un mesaj de salut a venit secretarul științific, dr.cerct. Silvia Corlăteanu-Granciuc. „Într-o lume în care pericolele, cu fiecare zi, chiar fiecare oră devin tot mai proeminente: pericole de ordin internațional, politic, economic, social, ecologic, propagandistic, cibernetic, tendința celor mici este de a-și căuta apărare ori protecție alături de cei mai mari sau mai puternici. Evident, fiecare națiune periferică, folosind sintagma lui Immanuel Valerstein care s-a referit în studiile sale la centre și periferii, caută să se ralieze la o națiune puternică, un spațiu, o comunitate, o uniune ori alte forme structurale, aspirând ca acestea să le ofere susținere, protecție, democrație și respect ca entitate.

În cazul nostru avem două periferii: Ucraina și Republica Moldova. Când spunem numele acestor două țări, gândul ne îndreaptă către două spații care au parcurs o istorie comună, însă paralelă, intersectându-se în procesul derulării anumitor evenimente ori fenomene, pe parcursul ultimilor secole. Elementul definitoriu care caracterizează aceste două țări este faptul că pe parcursul secolului al XX-lea ambele s-au aflat în raza aceluiași centru, spațiul sovietic și acest fapt a dus la multe puncte comune în calitate de țări colonii ale unui mare imperiu”, a remarcat  doctorul în istorie Silvia Corlăteanu-Granciuc, venind cu sublinierea că evenimentele de ultimă oră au grăbit decizia atât a Ucrainei, cat și a Republici Moldova, ca, în căutarea unei susțineri în fața pericolului cel mare, să grăbească cererea de aderare la Uniunea Europeană. Rezumând cele expuse, cercetătoarea a exprimat speranța ca în finalul întrunirii, concluziile formulate să ofere soluții constructive și viabile la tema parcursului de viitor al Republicii Moldova și a Ucrainei.

Mesajele de salut au fost urmate de sesiunea de rapoarte științifice, în cadrul căreia au conferențiat prof. Victor Juc, la subiectul „Perspective europene ale Republicii Moldova și Ucrainei: oportunități și constrângeri”; dr.hab., prof. Nicolae Enciu, cercetător științific principal, Institutul de Istorie – „Europenitatea culturală, condiție esențială a procesului de integrare europeană”; Stelian Stanciu, profesor, doctor în economie, cercetător științific gr.I; Isaic-Maniu Alexandru, doctor în economie, cercetător științific gr.III; Bodea Constanţa Nicoleta, profesor, doctor în economie, cercetător științific gr.I; Muscalu Mihai Sabin, doctor în economie, cercetător științific gr.I, Director C.E.I.S.  – „Modelarea de tip ARIMA/SARIMA pentru previzionarea evoluţiei preţului gazelor naturale în România”, Ungureanu Veaceslav, doctor în științe politice, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice – „Abordarea geopolitică a rezilienței securității naționale din perspectiva euroatlantică a Republicii Moldova”; Pascaru Ana, doctor habilitat în filosofie, conferențiar cercetător, șef al Secției Filosofie, Institutul de Istorie – Europenizarea societății Republicii Moldova la timpul prezent”.

Sesiunea de rapoarte științifice a continuat cu susținerea comunicărilor științifice, structurate în cadrul a două paneluri:

Integrarea Europeană: coordonate geopolitice și geoeconomice, moderat de Veaceslav Ungureanu, dr.,cerc.șt.coord., ICJPS al USM,

Integrarea Europeană: coordonate juridice și sociologice, moderat de Iurie Frunză, dr.conf. ICJPS al USM.

Potrivit organizatorilor, mnifestarea științifică reprezintă o activitate din cadrul programelor de stat 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană, precum și din Planul de activitate al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (finanțare instituțională).

Eugenia TOFAN, Șef Secție,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM

 

Published duminică, 21 mai 2023
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved