Obiectivele lCl:

  • afilierea Universității la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare științifică și competițiile naționale și internaționale lansate pentru obținerea proiectelor
  • informarea și diseminarea informațiilor și bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare, de finanțare, de transfer tehnologic, granturi naționale și europene, inclusiv programele Horizon 2020 și Erasmus+)
  • asigurarea organizării și realizării cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, corelarea cercetărilor realizate de grupuri temporare, departamente și ICI (cercetări finanțate direct și indirect), precum și monitorizarea efectuării cercetărilor științifice în cadrul USM
  • promovarea cercetării științifice pentru creșterea vizibilității rezultatelor înregistrate
  • evaluarea periodică a cercetării universitare în scopul identificării potențialului de cercetare științifică, a direcțiilor prioritare, precum și în scopul reevaluării politicilor strategice
  • suportul în pregătirea cadrelor științifice și științifico-didactice de calificare înaltă prin intermediul studiilor superioare de doctorat și postdoctorat
  • asigurarea respectării Codului de Etică al Universității
  • promovarea Strategiei Politicilor de Personal la USM, a strategiei resurselor umane pentru cercetători incorporând Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor la USM