Prin activitățile desfășurate, ICI promovează politicile în sfera științei și inovării prin intermediul Senatului și al Consiliului de Administrație al USM, precum și în conformitate cu Strategia politicilor de Personal la USM și Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători, incluzând Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor la USM.