Laboratoare de Cercetări Ştiinţifice (LCȘ) din cadrul ICI:

 • LCȘ Fizica Semiconductorilor și Dispozitivelor 
 • LCȘ Fizica și Ingineria Nanomaterialelor „E. Pokatilov” 
 • LCȘ Materiale Organice / Anorganice în Optoelectronică 
 • LCȘ Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe 
 • LCȘ Matematici Fundamentale și Aplicative 
 • LCȘ Inteligență Artificială și Realitate Virtuală & Augmentată 
 • LCȘ Chimie Ecologică și Tehnologii Chimice Moderne 
 • LCȘ Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică 
 • LCȘ Ecofiziologia Umană și Animală 
 • LCȘ Biochimia Plantelor 
 • LCȘ Algologie „Vasile Șalaru” 
 • LCȘ Ficobiotehnologie 
 • LCȘ Procese Pedogenetice 
 • LCȘ Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică 
 • LCȘ Drept Public Comparat și E-Guvernare 
 • LCȘ Sociologia Politicii 
 • LCȘ Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie Aplicată 
 • LCȘ Tracologie