Biroul Studii Doctorale asigură aplicarea şi respectarea Regulamentului la nivelul USM şi al Școlii Doctorale, privind aspectele administrative:

  • înmatriculările din anul I şi înscrierile în anii următori;
  • gestiunea şi evidenţa documentelor personale ale studenţilor-doctoranzi şi a rezultatelor obţinute de aceştia (prin credite);
  • întocmirea și prezentarea dosarelor înaintate la organul abilitat în vederea confirmării titlului de doctor, etc.

Date de contact

Șef Birou Studii Doctorale  Lilia SPÎNU

tel: (+373) 675 604 16

emaildoctorat.usm.2020@gmail.com

adresa: oficiul 128, bloc IV, str. Alexe Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova