Biroul Studii Doctorale asigură aplicarea şi respectarea Regulamentului la nivelul USM şi al

scolii doctorale, privind aspectele administrative:

  • înmatricularile din anul I şi înscrieri în anii următori;
  • gestiunea şi evidenţa documentelor personale ale studenţilor-doctoranzi şi a rezultatelor obţinute de aceştia (prin credite);
  • întocmirea și prezentarea dosarelor înaintate la organul abilitat în vederea confirmării

titlului de doctor, etc.

Date de contact

Cristina ȚURCANU, metodist

Adresa: oficiul 128, bloc IV, str. Alexe Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova 

Tel: (+373) 675 604 16

Email: cristina.turcanu@usm.md , studii.doctorale@usm.md