1Incubatorul de Inovare „Inventica USM”

Incubatorul de inovare a fost creat în anul 2011 în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), fiind gestionat de către Administrator – Universitatea de Stat din Moldova. „Inventica USM” îşi propune constituirea unei structuri operaţionale de creare a întreprinderilor inovative în cadrul unei concentrări economice competitive, orientat pe aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă.

2Oficiul de Transfer Tehnologic (OTT)

Proiectul TEMPUS Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet (2013-2016) a contribuit eficient la exploatarea capacităților educaționale şi de cercetare ale Universității prin formarea competențelor şi infrastructurii necesare, acestea incluzând: (i) implementarea programului de master „Management Inovațional și Transfer Tehnologic”, (ii) stabilirea unei rețele de transfer tehnologic între Universitate și întreprinderi și (iii) constituirea la USM a Oficiului de Transfer Tehnologic (OTT).