Universitatea de Stat din Moldova este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la următoarele profiluri de cercetare :

  • Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi aplicative
  • Probleme actuale în domeniul informaticii şi al ştiinţelor economice
  • Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor
  • Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante
  • Biodiversitatea şi utilizarea raţională a bioresurselor în asigurarea securităţii biologice
  • Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii
  • Unitate şi diversitate istorico-culturală în procesele civilizatorii
  •  Ştiinţe sociale, politice şi demografice – suport în dezvoltarea societăţii contemporane
  • Dreptul naţional şi sistemul judecătoresc racordate la standardele internaţionale
  • Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea învăţământului naţional